pay3

วิธีชำระค่าบริการส่วนต่อเติม(Plugin)

มหศักย์ สุรกิจบวร การใช้งาน ZORT

         ZORT มีการแยกส่วนต่อเติมออกจากการใช้งานพื้นฐาน (ZORT ฟรีตลอดชีพ) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกส่วนต่อเติมที่เหมาะสมกับการใช้งานของตนเอง โดยไม่ต้องเสียเงินไปกับการซื้อฟังค์ชั่นที่ไม่จำเป็น ซึ่งปัจจุบันสามารถซื้อส่วนต่อเติมได้ทั้งแบบเป็นแพ็คเกจและส่วนต่อเติมรายตัว

โดยสามารถเลือกซื้อและชำระค่าบริการได้ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ

ไปที่เมนู ตั้งค่า > ส่วนต่อเติม/สั่งซื้อ

pay1

แบบที่ 1 วิธีการซื้อส่วนต่อเติมรายตัว
1. เลือก ส่วนต่อเติม กด เพิ่มในตะกร้า ด้านหลังส่วนต่อเติมที่ท่านต้องการจะซื้อ แล้วกด ไปหน้าตะกร้าส่วนต่อเติม

pay2

4. เลือก จำนวนและระยะเวลา ที่ต้องการจะซื้อ

pay3

5. ใส่รหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
6. กด ดำเนินการต่อ ระบบจะนำท่านเข้าสู่บริการชำระเงินออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของ www.thaiepay.com

 

แบบที่ 2 วิธีการซื้อส่วนต่อเติมเป็นแพ็คเกจ

1.กด ซื้อแบบเป็นแพ็ค 

2.เลือก สั่งซื้อ แพ็คเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

pay4

3.เลือกระยะเวลา 

pay5

4. ใส่รหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
5. กด ดำเนินการต่อ ระบบจะนำท่านเข้าสู่บริการชำระเงินออนไลน์ เช่นเดียวกันการเลือกซื้อส่วนต่อเติมรายตัว

 

วิธีการชำระเงิน

เลือกวิธีการชำระเงินตามช่องทางที่ท่านสะดวก  : ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระเงินผ่านบิล

สำหรับการชำระผ่านบัตรเครดิต-บัตรเดบิต(ATM) หรือ Internet Banking ท่านสามารถกรอกข้อมูลและกดชำระเงินได้ทันที

สำหรับการชำระผ่านบิล ท่านจะต้องกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบจ่ายเงินเพื่อไปชำระเงินผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก เช่น Tesco Lotus, Counter Service, ธนาคาร เป็นต้น


หรือ

เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถ เปิดใช้งาน/ปิดการใช้งาน ส่วนต่อเติมได้เลย :)

 

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่?

 YES    NO