"NOTE"

Lunar Zortout การใช้งาน

“รายละเอียดลูกค้าคนสำคัญจะต้องไม่พลาด”

       ดังนั้น ZORT จึงขอเสนอ ”NOTE” ให้คุณสามารถที่จะคอมเม้นเรื่องสำคัญในรายการซื้อขายหรือบิลต่างๆ เพื่อเตือนความจำ หรือเพื่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานของคุณได้อย่างง่ายดายขึ้น

        การใช้งานโน้ตสามารถใช้งานได้ง่ายๆทันที โดยสังเกตได้จากด้านล่างของรายการซื้อขาย จะมีกล่องข้อความให้เราสามารถคอมเม้นเรื่องสำคัญ หรือเตือนความจำได้

not0

พิมพ์ข้อความแล้ว แท็กคนที่เราอยากให้อ่านได้เลย!

not1

not2

        นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามได้ว่าผู้ร่วมงานหรือพนักงานคนไหนรับทราบแล้ว จากการกดรับทราบที่ข้อความนั้นๆ

not3

“ทีมงานหวังว่าทิปง่ายๆนี้ จะให้คุณและเพื่อนร่วมงานสามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะคะ”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 092-252-1350 (Sale), 092-252-9382 (Support)
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort

เพิ่มเพื่อน