dropship.001

การใช้งานฟังค์ชั่น "ตัวแทนจำหน่าย" (Dropship)

Lunar Zortout การใช้งาน ZORT, ธุรกิจ Dropshipping

      ZORT ตอบสนองความต้องการร้านค้าที่เปิดรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ชาว Drop-ship โดยการพัฒนาฟังค์ชั่น “ตัวแทนจำหน่าย” เพื่อให้คุณสามารถจัดการการขายได้ง่ายขึ้น

วิธีการใช้ฟังค์ชั่นตัวแทนจำหน่าย

1. ไปที่เมนู ลูกค้า/คู่ค้า เลือกที่ ตัวแทนจำหน่าย 

dsp

2. เลือก เพิ่มตัวแทนจำหน่าย เพื่อเพิ่มชื่อตัวแทนจำหน่าย

dp2

3. กรอกรายละเอียด เกี่ยวกับตัวแทนจำหน่าย แล้วกด บันทึก

dp3

วิธีการส่งสต๊อกให้กับตัวแทนจำหน่าย

1. ไปที่ หน้าสั่งซื้อ

2. เลือก เพิ่ม หน้าสั่งซื้อ

dsp1

3. ตั้งชื่อ เพื่อให้ง่ายแก่การจำ เช่น ตั้งชื่อตามระดับของตัวแทน (​Level 1,2,3 เป็นต้น)

4. กำหนดราคาส่วนลด ซึ่งจะสามารถกำหนดเป็น % ได้ ว่าต้องการให้ตัวแทนจำหน่ายที่เราจะส่งลิ้งนี้ให้จะได้ส่วนลดเท่าไหร่

5. กำหนดรายละเอียดอื่นๆ แล้วกด บันทึก

dps2

6. หลังจากที่กดบันทึก จะสังเกตว่ามี Link ของตัวแทนจำหน่ายที่เราเพิ่มไว้ขึ้น มา ซึ่งเราสามารถ Copy link นี้ส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายได้เลยตามส่วนลดที่เรากำหนดไว้

dps3

        ตัวแทนจำหน่ายของคุณจะมองเห็นสต๊อกคงเหลือภายในร้าน และสามารถที่จะสั่งสินค้าผ่าน Link ที่ส่งให้ได้ทันที หลังจากนั้นสต๊อกสินค้าพร้อมขายจะลดลงทันที ทำให้ไม่เกิดการสั่งสินค้าซ้ำซ้อนกัน

dp7

จบแล้วกับวีธีการง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับการค้าขายแบบมีตัวแทนจำหน่ายได้อย่างง่ายดาย ร้านค้าไหนเปิดรับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมมาใช้กันนะครับ :))

 

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่?

 YES    NO