credt

จัดการเงินมัดจำด้วย "สถานะการชำระเงิน"

Lunar Zortout การใช้งาน ZORT

        การขายสินค้าราคาสูง จะให้ลูกค้าจ่ายค่าสินค้าเต็มราคาก่อนจะเห็นสินค้าหรือถึงมือลูกค้าก็ต้องหนักใจกันบ้าง ดังนั้นการจ่ายเงินมัดจำบางส่วนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ร้านค้าหลายร้านเลือกใช้

         ดังนั้นเราจึงมีทางเลือกให้กับเจ้าของร้านค้าที่มีการชำระเงินมัดจำ หรือการชำระเงินไม่เต็มจำนวน โดยการใช้ส่วนต่อเติม สถานะการชำระเงิน

        เมื่อมีการเปิดส่วนต่อเติมสถานะการชำระเงินแล้ว (ดูวิธีการเปิดใช้ส่วนต่อเติม) จะเห็นสถานะการชำระเงินได้จากหน้ารายการซื้อขาย

cr4

 

วิธีการชำระเงินบางส่วน เช่น การชำระเงินมัดจำ

1.จากหน้าสร้างรายการขาย สถานะการชำระเงินจะอยู่ในส่วน ข้อมูลการจัดส่งสินค้า ด้านล่าง

cr0

2.กด เพิ่มการชำระเงิน 

3.กำหนดจำนวนเงินที่ชำระ เช่น ราคาสินค้า 2000 บาท  แต่ลูกค้าจ่ายเงินมัดจำมาก่อนครึ่งหนึ่ง คือ 1000 บาท ให้ใส่ 1000 ที่ช่องจำนวนเงิน

cr2

4.กด ตกลง

      หลังจากที่บันทึกรายการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว เมื่อดูรายการซื้อขายที่สร้างไว้ จะเห็นรายละเอียดการชำระเงินตามที่เราสร้างไว้ โดยจะแสดงทั้งจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาแล้ว และยังไม่จ่าย

cr3

        เจ้าของร้านคนไหนต้องมีการขายแบบมัดจำ ขายเชื่อ ขายผ่อน อย่าลืมเปิดส่วนต่อเติมนี้ เพื่อความง่ายดายนะครับ

 

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่?

 YES    NO